Friday, 4/12/2020 UTC+1
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

Zaćma wrodzona

Zaćma wrodzona

Post by relatedRelated post

Zaćma wrodzona

Zaćma wrodzona spowodowana jest zabu­rzeniami rozwoju oka w pierwszych miesią­cach życia płodowego. Przyczyną mogą być choroby matki w tym okresie ciąży, głównie zakażenia wirusowe (różyczka, żółtaczka zakaźna, grypa). W części przypadków zmiany w soczewce uwarunkowane są genetycznie i występują dziedzicznie i rodzinnie. Zaćma wrodzona rozwija się w jednym oku lub w obu. Często nie jest ona widoczna gołym okiem i uwagę opiekunów dziecka zwraca dopiero osłabienie wzroku. Czasem można zauważyć szarą źrenicę. U części dzieci wy­stępuje oczopląs lub odruch ocznopalcowy, polegający na tym, że dziecko często uciska oko piąstką lub paluszkami. Gdy dziecko za­czyna chodzić, porusza się źle, nie poznaje otoczenia, przysuwa przedmioty do oczu, aby je lepiej zobaczyć. Zaćmy wrodzone mogą z biegiem lat powiększać się i czasem ujawnia­ją się dopiero w wieku szkolnym.

Leczenie zaćmy wrodzonej jest wyłącznie operacyjne. Jeśli zaćmy są rozległe i obu­oczne, zabieg przeprowadza się w pierw­szym i drugim roku życia, a nawet wkrótce po urodzeniu, aby umożliwić dziecku pra­widłowy rozwój.

Zaćma może powstać również jako skutek różnych chorób oka, np. stanów zapalnych, jaskry, odwarstwienia siatkówki. Zdarza się też w przebiegu niektórych chorób ogólnych, np cukrzycy. Zaćma cukrzycowa u osób młodych rozwija się często bardzo szybko, powodując znaczne upośledzenie wzroku. Leczenie jest operacyjne.

Zaćma wrodzona
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About