Tuesday, 15/6/2021 UTC+2
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

Zaćma starcza

Zaćma starcza

Post by relatedRelated post

Zaćma starcza

Zaćma starcza rozwija się zwykle po 50 roku życia, na ogół w obu oczach, przy czym zmiany mogą rozwijać się w jednym oku szybciej niż w drugim. Choroba objawia się różnymi zaburzeniami wzroku, zależnymi od umiejscowienia zmętnień. Początkowo cho­rzy skarżą się na widzenie przedmiotów jak przez muślin lub w otoczkach barwnych. U niektórych osób ostrość wzroku jest lepsza wieczorem, gdy źrenica rozszerza się, u in­nych w dzień przy węższej źrenicy. Gdy za­ćmienie soczewki powiększa się, ostrość wzroku coraz bardziej zmniejsza się, aż do poczucia światła. Proces ten może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Gdy soczewka ulegnie zaćmieniu, można nawet gołym okiem zauważyć zmianę koloru źrenicy z czarnego na szarobiały. Zmętnieniu soczewki nie towarzyszą bóle ani przekrwienia oka, dlatego też w początko­wym okresie choroba, zwłaszcza gdy doty­czy jednego oka, może być nie zauważona. Chory zgłasza się do lekarza dopiero wtedy, gdy zaczyna odczuwać zaburzenia wzroku. W początkowym okresie rozwoju zaćmy starczej u części chorych korzystnie działają leki przeciw-kataraktowe, podawane w posta­ci kropli ocznych. Mogą one zahamować rozwój zaćmy. W rzadkich przypadkach, na­wet bez leczenia, zaćma nie postępuje przez wiele lat. U większości jednak osób zmętnie­nie obejmuje całą soczewkę i konieczne jest leczenie operacyjne. Operacje takie prze­prowadza się we wszystkich klinikach okuli­stycznych i na większych oddziałach okuli stycznych.

Po usunięciu zaćmy konieczne jest używanie silnych okularów skupiających, zastępują­cych usuniętą soczewkę. Obecnie coraz częściej wszczepia się do oka sztuczną soczewkę.

About