Tuesday, 15/6/2021 UTC+2
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

Wypadanie dysku

Wypadanie dysku

Post by relatedRelated post

Wypadanie dysku

• Krążki międzykręgowe składają się z pierścienia włóknisto-chrząstkowego z galaretowatym jądrem. Znajdują się one pod zmiennym, co do nasilenia, ciśnieniem wywieranym na cały kręgosłup.
• W miarę zużywania się (wiek, zmiany zwyrodnieniowe) lub na skutek nagłego działania siły (uraz, upadek) pier­ścień okalający jądro może pęknąć, co pociąga za sobą wypadnięcie galaretowatego jądra na zewnątrz (do tyłu).
• Zwykle dysk występuje nagle, ale na ogół zapowiadają go różne objawy prodromalne, np. bóle typu korzonkowego.
• Wypadnięte jądro galaretowate jest źródłem wielu dolegli­wości i objawów, które są następstwem ucisku wywierane­go przez jądro na nerwy rdzeniowe. Do najczęstszych nale­żą bóle (o różnym nasileniu), zaburzenia czucia (mrowie­nia, drętwienie, przeczulica) oraz porażenia w obszarach, w których znajdują się uszkodzone nerwy. Przykładem może być niedowład mięśni prostowników stopy (upośle­dzenie zgięcia grzbietowego stopy) oraz różne zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca.
• Dolegliwości nasilają się zwykle przy kichaniu, parciu, ka­szlu lub śmiechu. Wszystkie te stany zwiększają przejścio­wo ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego i tym samym -ucisk na korzonki nerwowe.

Jak sobie radzić?
Zapobieganie
Należy wytrenować nawyk siedzenia w pozycji prawidło­wej, umiejętnego, równomiernego wstawania, właściwe­go, symetrycznego obciążania grzbietu i pleców:
– przy siedzeniu obciążać pośladki i plecy równomiernie. Należy unikać pozycji niesymetrycznie obciążającej no­gi (zakładanie nogi na nogę);
– wstawać wyprostnie, nie wyginać się (dotyczy to zwła­szcza dzieci), aby kręgosłup był równomierne obciążo­ny;
– jeśli naprawdę nie można uniknąć dźwignięcia czegoś ciężkiego, należy przykucnąć (kolana mocno zgięte) i ciężar podnosić wzdłuż ciała tak, aby kręgosłup był maksymalnie wyprostowany (unikać podnoszenia cię­żarów przy wyprostowaniu nóg w kolanach i zgiętym kręgosłupie);

Starać się spać w pozycji wyprostowanej, a nie skulonej. Materac powinien być jednoczęściowy, twardy, bez podgłówka. Jeśli już doszło do uszkodzenia kręgosłupa, nale­ży dążyć do jego wzmocnienia. Można to osiągnąć przez odpowiedni trening zapewniający większą sprawność aparatu mięśniowo-więzadłowego (gimnastyka, pływa­nie). Wprawdzie masaże rozluźniają mięśnie, ale nie są w stanie wzmocnić uszkodzonych tkanek, charakteryzują­cych się gorszą sprawnością.

Przy wypadniętym jądrze galaretowatym
• Połóż się w łóżku rozluźniony. Niekiedy bóle łagodnieją po podłożeniu pod kolana grubej poduszki.
• Wprawdzie leki przeciwbólowe nie usuwają przyczyny choroby, ale przynoszą ulgę.
• Stosuj ciepło, jeśli uznasz, że to Ci pomaga.

Kiedy iść do lekarza?
• Zawsze wtedy, kiedy wystąpią wyraźne zaburzenia czucia i porażenia (niedowłady).
• Kiedy własne przeciwśrodki zawodzą. Niekiedy po kilku dniach dochodzi do samoistnej poprawy. Często bardzo pomocna bywa chiroterapia (kręgarstwo).
• Godne polecenia są następujące środki zaradcze:
– wstrzyknięcia domięśniowe różnych leków (okolica grzbietowa, pośladki),
– zastosowanie chirurgicznej metody leczenia (operacja dysku),
– założenie gorsetu, jeśli zmiany zwyrodnieniowe kręgo­słupa są bardzo zaawansowane (niekiedy jest to nie­zbędne),
– operacja dysku nie chroni przed „nowym” dyskiem w innej części kręgosłupa.

About