Friday, 14/5/2021 UTC+2
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

Fctrmakoradiografia

Fctrmakoradiografia

Post by relatedRelated post

Fctrmakoradiografia opiera się na odpowiedzi swoistych receptorów adrenergicz- nych na podanie adrenaliny. Receptory alfa związane są m.in. ze skurczem naczyń i skurczem miometrycznym. Receptory beta wiąże się z rozszerzeniem naczyń i rozluźnieniem miometrycznym. Noradrenalina pobudza alfa-receptory, izoprenalina (Isoproterenol) i propranolol – beta-receptory, a adrenalina oba rodzaje receptorów. We wpuście stwierdzono obecność beta-receptorów. Podanie orcyprenaliny (preparat Alupent) i propranololu ujawniło na przykład rozszerzenie się zwężonego wpustu w przypadku achalazji, obserwowanym przez Willicha.

Leczenie. W leczeniu przepuklin roztworu przełykowego pewną poprawę może przynieść ortostatyczne ułożenie dziecka. Zależy to od ruchomości wpustu żołądka, który nawet w obrazie rentgenowskim. przedstawia się w sposób prawidłowy. Ułożenie ortostatyczne należy kojarzyć z podaniem zagęszczonych pokarmów i środków uspokajających. Zaleca się również podawanie środków przeciw nadkwasocie żołądka. W wielu przypadkach objawy przepukliny rozworu przełykowego cofają się u dzieci do 1 r.ż.

W skazaniem do leczenia operacyjnego są: utrwalona przepuklina wślizgowa roztworu przełykowego, przepuklina okołoprzełykowa, inne postacie przepuklin powikłane przez stany zapalne ściany przełyku, małe przepukliny, które nie cofnęły się po kilkumiesięcznym leczeniu zachowawczym.

About