Tuesday, 15/6/2021 UTC+2
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

FARMAKOLOGICZNE LECZENIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

FARMAKOLOGICZNE LECZENIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

Post by relatedRelated post

Leczenie farmakologiczne stanowi ważny, chociaż nie zawsze najważniejszy, ele-ment leczenia chorych na nadciśnienie tętnicze. Podobnie jak i w innych dziedzi-nach medycyny, tak i w leczeniu nadciśnienia obowiązuje przede wszystkim za-sada leczenia przyczynowego. Dotyczy tylko chorych z nadciśnieniem objawowym pochodzenia hormonalnego, sercowo-naczyniowego, neurogennego, z nadciśnieniem w przebiegu niektórych chorób nerek, kolagenoz, zatruć ołowiem lub nabytych wad metabolicznych (porfirii). Chorzy ci stanowią najczęściej nie więcej niż

– 5- 15% ogólnej liczby chorych na nadciśnienie tętnicze. Znaczna większość chorych cierpi więc na nadciśnienie tętnicze o niejasnej etiologii, określane jako nadciśnienie samoistne. Pomimo istnienia dużych różnic w zakresie czynności narządów wydzielania wewnętrznego i różnic metabolicznych między poszczegól-nymi chorymi na nadciśnienie samoistne, leczenie musi być z konieczności obja-wowe. Nawet u wielu chorych na nadciśnienie objawowe zachodzi potrzeba sto-sowania leczenia objawowego wobec niemożności stosowania lub braku swoistego leczenia przyczynowego. Leczenie takie jest konieczne do końca życia.

About