Friday, 4/12/2020 UTC+1
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

Cięcie skórne poprzeczne

Cięcie skórne poprzeczne

Post by relatedRelated post

Cięcie skórne poprzeczne przebiega na wysokości V żebra od linii pachowej przedniej prawej do przedniego brzegu mięśnia najszerszego grzbietu. Również poprzecznie przecina się mięśnie. Otwarcie klatki piersiowej odbywa się przez IV prawe międzyżebrze. Po przecięciu opłucnej, najlepiej zabezpieczając płuco podłożonym narzędziem ze zwitkiem gazy, rozwiera się brzegi rany. Płuco odsuwa się mokrymi płatkami gazy i ułożoną na nich miękką łopatką. Opłucna śródpiersiowa zostaje przecięta podłużnie do wysokości osldepka. Podwiązując i rozdzielając żyłę nieparzystą należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić przewodu piersiowego prze-

chodzącego na stronę lewą, przylegającego do żyły. Następnie ocenia się odległość między obu odcinkami przełyku. Wskaźnikiem połączenia dolnego odcinka z drogami oddechowymi jest nerw błędny, który wraz z pęczkiem drobnych naczyń krwionośnych przechodzi ze ściany tchawicy na przełyk.

Wydzielanie przetoki wymaga szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić gałązek naczyniowych czy nerwu błędnego. Podwiązuje się ją zwykle nitką lnianą bądź jedwabną blisko ściany tchawicy, tak aby nie pozostawić uchyłku. Zalegająca w nim wydzielina powoduje długotrwały kaszel komplikując przebieg pooperacyjny. Jeżeli połączenie przełykowo-tchawicze jest znacznej szerokości, to można je zaopatrzyć kilkoma pojedynczymi szwami atraumatycznymi 5-0. Założenie dAvóch szwów bocznych przez całą grubość ściany segmentu dolnego przed jego odcięciem zapobiega cofnięciu się tej części w kierunku przepony. Nie należy żadnym narzędziem chwytać brzegu odciętego przełyku.

Cięcie skórne poprzeczne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About