Friday, 14/5/2021 UTC+2
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

Chorzy z wywiadem

Chorzy z wywiadem

Post by relatedRelated post

(Patrz także wyczerpujący przegląd w: Br. J. Hosp. Med., 1976, 15, kwiecień). Przepuklina rozworu przełykowego8. Schorzenie to, często nie rozpoznane i nie podejrzewane, może powodować regurgitację w czasie wprowadzenia do anestezji lub podczas jej trwania. Częściej zdarza się u otyłych chorych w średnim wieku lub w zaawansowanej ciąży, a przyczynia się do niego różnica ciśnień między żołądkiem a przełykiem.

Chorzy z wywiadem wskazującym na możliwość przepukliny przełykowej (zgaga, bóle zamostkowe i zarzucanie do przełyku pod wpływem siły ciężkości) powinni być traktowani przez anestezjologa tak, jak chorzy z niedrożnością jelit, aby nie dopuścić do regurgitacji i zachłyśnięcia treścią żołądkową. Zalecane jest przedoperacyjne podanie zawiesiny trójkrzemianu magnezu w ilości 15 ml.

Niedokrwistość. Jest to zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi obwodowej przy zachowanej normalnej objętości krwi. Powinna być leczona w miarę możliwości przed operacją. Jest wątpliwe, czy można przystępować do dużej operacji w trybie planowym, jeśli chory ma mniej niż 8 g%> hemoglobiny. Niedokrwistość powoduje przesunięcie krzywej dysocjacji w prawo9. Przy poziomie hemoglobiny mniejszym niż 10 g%> należy w miarę możliwości przetoczyć krew przynajmniej na 24 godziny przed operacją10 oraz1 zabronić palenia papierosów w celu obniżenia poziomu karbolcsyhemoglobiny (mogącego obejmować 10-15% krążącej hemoglobiny), bezużytecznej w transporcie tlenu11. Niedokrwistość powoduje atonię mięśni, łącznie z mięśniem sercowym. Przy niedokrwistości może nie wystąpić sinica w warunkach znacznego niedotlenienia. Mamy do czy- raienia z niedoborem tlenu we krwi krążącej – zmniejszenia zawartości tlenu, a nie ego prężności.

About