Friday, 14/5/2021 UTC+2
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia

Post by relatedRelated post

Choroby układu krążenia

Chyba najlepszym sposobem anestezji jest podtlenek azotu z tlenem, analgetyk narkotyczny, środki zwiotczające i IPPV87. Anestezja w niewydolności nerek. Podstawy anestezji w niewydolności nerek opisano na str. 338.

Choroby układu krążenia88. Anestezja może oddziaływać na serce: 1) powodując zaburzenia rytmu, wliczając migotanie komór i zmiany częstości serca,

-2) przez bezpośrednią depresję mięśnia sercowego, aż do asystolii, 3) jako przyczyna hipotensji, szczególnie gdy serce nie jest w stanie skorygować jej przez zwiększenie rzutu (duże zwężenie zastawkowe, zaciskające zapalenie osierdzia),

 

Choroby płuc

Choroby płuc. W chorobach klatki piersiowej zaburzenia czynnościowe mogą wystąpić w zakresie: 1) transportu gazów 2) mieszania gazów 3) dystrybucji krwi 4) miejscowej dystrybucji gazów.

-1. OSTRE. Lepiej jest unikać środków wziewnych, a jeżeli trzeba ich użyć, to najkorzystniejsze są halotan lub podtlenek azotu i tlen. Należy podawać antybiotyki dla zapobiegania pooperacyjnym powikłaniom płucnym.

-2. PRZEWLEKŁE110. Przewlekłe zapalenie oskrzeli jest schorzeniem, w którym stałe lub okresowe zwiększenie ilości śluzowej wydzieliny oskrzelowej zmusza do odkrztuszania. Plwocinę trzeba odkrztuszać przed anestezją – jeśli to konieczne, za pomocą drenażu ułożeniowego, trwającego 2 godziny. Wprowadzenie musi przebiegać gładko, aby nie dopuścić do pobudzenia, kaszlu i odruchów skurczowych. Wiele zalet ma halotan, jako środek silny, nie drażniący i dający szybką indukcję. Szybkie wprowadzenie z intubacją w płytkiej anestezji może powodować kaszel, krztuszenie i skurcz oskrzeli.

About