Friday, 14/5/2021 UTC+2
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

CHOROBA REUMATYCZNA SERCA

CHOROBA REUMATYCZNA SERCA

Post by relatedRelated post

CHOROBA REUMATYCZNA SERCA

Choroba reumatyczna, zwana także gorączką reumatyczną, należy do dużej grupy układowych chorób tkanki łącznej. Chorobę cechują uogólnione procesy wysiękowe i skłonność do nawrotów. Występuje głównie u dzieci i młodzieży. Szczyt zapadalności przypada na 6-15 rż. W tej też grupie wieku najczęściej występują nawroty choroby. Wyraźna tendencja do zmniejszania zapadalności na chorobę reumatyczną, obserwowana i potwierdzana w licznych badaniach, doniesieniach i raportach 20-lecia, nie ma niestety większego wpływu na poprawę odsetka pochorobowych trwałych uszkodzeń serca.

Mimo dużych nadziei, łączonych zwłaszcza z powszechnym na ogół leczeniem pierwszego i następnych rzutów glikokortykosteroidami oraz z szeroko prowa-dzonym leczeniem zapobiegawczym, poreumatyczne uszkodzenia, przede wszystkim wsierdzia zastawkowego, są nadal częste. Aktualnie ocenia się, że występują u 45% chorych po przebytym zapaleniu reumatycznym serca. Należy także podkreślić zwiększenie liczby chorych z nie budzącą wątpliwości etiologicznych nabytą wadą serca, którzy negują przebycie ostrego rzutu choroby reumatycznej.

About