Friday, 4/12/2020 UTC+1
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

Chlorowodorek petydyny

Chlorowodorek petydyny

Post by relatedRelated post

Chlorowodorek petydyny

Przy zachowaniu pewnych zasad, zaproponowanych w r. 1950 przez brytyjską Centralną Radę Położnych, petydyna jest dopuszczona do stosowania przez położne pracujące samodzielnie. Jest chyba najwygodniejszym z poszczególnych środków stosowanych w czasie porodu. Zapewnia współpracę z rodzącą.

Nie należy jej podawać na 3 godziny przed spodziewanym porodem, gdyż powoduje depresję oddechową noworodka. W 60°/o przypadków analgezję ocenia się jako dobrą. Petydyna nie zwiększa odsetka porodów zabiegowych. Rodząca zwykle śpi w czasie porodu, skróconego dzięki szybszemu rozwarciu szyjki. Użycie petydyny jest korzystne w przypadkach sztywnego, powoli rozwierającego się ujścia. Opisano nadwrażliwość na ten lek, manifestującą się depresją krążenia i oddychania.

DAWKOWANIE. Dawka początkowa 100 mg, przy ustalonej czynności porodowej. Nie należy podawać jej zbyt wcześnie, gdyż może znieść bóle. Zwykle podawana domięśniowo, działanie rozpoczyna się wówczas po 15 minutach i jest największe po

Chlorowodorek petydyny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About