Friday, 4/12/2020 UTC+1
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

Całkowita dawka t-PA

Całkowita dawka t-PA

Post by relatedRelated post

Całkowita dawka t-PA

Całkowita dawka t-PA 100 mg. Jednocześnie należy rozpocząć podawanie heparyny i.v. 5000 j.m. w bolusie, a następnie 1000 j.m./h.

Badania GUSTO wykazały za pomocą angiografii przywrócenie drożności w naczyniach wieńcowych w grupie t-PA u 54% leczonych chorych, w grupie SK – u ok. 40% chorych.

Badania te dowodzą, że leczenie fibrynolityczne jest terapią skuteczną, a jednocześnie bezpieczną, jeśli przestrzega się przyjętych przeciwwskazań (tab. 4.4). Czynne, zagrażające krwawienie (czynna choroba wrzodowa, skaza itp.) Stan po udarze, stan po reanimacji

Ciężkość nadciśnienia tętniczego

tzw. oporności rzekomej). Znaczenie przyczyny nadciśnienia dla właściwego doboru leków hipotensyjnych nie wymaga większego komentarza. Stosowanie leków moczopędnych o działaniu przeciwkaliuretycznym u chorych z hiperaldosteronizmem pierwotnym (aldo- steronoma) lub u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym jest następstwem znajomości patogenezy tego schorzenia.

Ciężkość nadciśnienia tętniczego (niezależnie od etiologii) jest najważniejszym czynnikiem decydującym o stopniu skuteczności stosowanego leczenia hipotensyj- nego. Im cięższe jest nadciśnienie, tym intensywniejsze musi być jego leczenie (p. rozdz. 5.5).

Całkowita dawka t-PA
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About