Friday, 4/12/2020 UTC+1
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

Badanie rentgenowskie

Badanie rentgenowskie

Post by relatedRelated post

Selektywne, wysoce wybiórcze cewnikowanie żył tarczowych górnych i dolnych oraz badanie poziomu PTH w próbkach pobranej krwi. W przypadku powodzenia badanie to pozwala najdokładniej określić położenie gruczolaka przytarczycy (4). Przy równomiernym przeroście wszystkich przytarczyc każda próbka krwi wykaże zwiększoną zawartość parathormonu. Badanie to u dzieci jest bardzo trudne technicznie i dlatego nie wykonywane. Ponadto jest bardzo kosztowne, jego cena w USA wynosi bowiem ponad 700 dolarów.

Zarówno scyntygrafia przytarczyc, jak i cewnikowanie żył tarczowych są zasadniczo zarezerwowane dla przypadków wymagających ponownej operacji.

Badanie rentgenowskie. W badaniu rentgenowskim wyraźne zmiany spotyka się zaledwie u 10% chorych z nadczynnością przytarczyc zarówno pierwotną, jak i wtórną. Kości pokrywy czaszki są bardziej przezierne, upodabniając sio do gruboziarnistego szkła. W kościach paliczków widoczne są podokostnowre ubytki resorp- cyjne i torbiele kostne. Obwodowe końce obojczyków wykazują demineralizację. Podobne zmiany występują w zębach, w których warstwa zbita jest ścieńczała i nieregularna (7, 12).

Badanie rentgenowskie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About