Tuesday, 15/6/2021 UTC+2
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

ANATOMIA NERWU SROMOWEGO

ANATOMIA NERWU SROMOWEGO

Post by relatedRelated post

Wskazania obejmują: zły stan płodu, opóźnienie drugiego okresu, wspomagany poród pośladkowy oraz ciążę mnogą. Ten typ znieczulenia można także zastosować do porodu kleszczowego, ponieważ jest związany z mniejszym niż anestezja niebezpieczeństwem zarówno dla matki, jak i dla dziecka133.

Wprowadzenie ręki do pochwy jest związane z przykrym odczuciem dla rodzącej, metoda ta nie zapewnia także dobrego zwiotczenia dla manipulacji wewnątrzmacicz- nych. Jest możliwe, że efekt wielu tzw. blokad nerwów polega wyłącznie na nasiękowej- analgezji krocza lub pochwy134. Niemniej jednak przy dobrze wyłączonym unerwieniu ruchowym dźwigaczy odbytu uzyskane tą drogą zwiotczenie ułatwia rękoczyny wewnątrz pochwy. Metodę tę można zastosować w ponad połowie porodów kleszczowych, z kleszczami próżniowymi włącznie135. Jako metoda znoszenia bólu zbyt często daje wyniki niezadowalające.

ANATOMIA NERWU SROMOWEGO. Odchodzi on od przednich odgałęzień nerwów irzyżowych II, III i IV, poprzez splot sromowy. Przechodzi przez wielki otwór kulszo- i>y, krzyżuje się z kolcem kulszowym przyśrodkowo do naczyń sromowych wewnętrz- ych i wchodzi do miednicy przez otwór kulszowy mniejszy. Wraz z naczyniami sromowymi pnie się do góry i do przodu w kanale sromowym, będącym tunelem w po- rięzi na zewnętrznej ścianie dołu kulszowo-odbytniczego, oddaje gałązkę odbytniczą olną i w końcu dzieli się na nerw kroczowy i nerw grzbietowy łechtaczki. TECHNIKA. Stosuje się 1% lignokainę, 0,5% bupiwak.ainę lub 0,25% prilokainę adrenaliną136. W razie potrzeby można dodać hialuronidazę.

About