Friday, 4/12/2020 UTC+1
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

ANALGEZJA W TRZECIM OKRESIE PORODU

ANALGEZJA W TRZECIM OKRESIE PORODU

Post by relatedRelated post

ANALGEZJA W TRZECIM OKRESIE PORODU

ANALGEZJA W TRZECIM OKRESIE PORODU. Ręczne wyciskanie łożyska jest dobrze znoszone w stanie analgezji, natomiast szycie krocza lub pochwy może wymagać anestezji.

PODTLENEK AZOTU Z TLENEM. W celu podawania 50% podtlenku azotu z powietrzem skonstruowany został aparat Minnitta80. Była to modyfikacja przyrządu do leczenia tlenem McKessona, wprowadzona w r. 1933. Zmniejsza podaż tlenu dla matki i płodu.

GOTOWA MIESZANINA PODTLENKU AZOTU I TLENU81’82. Patrz także rozdz. XI. Mieszanina jest dobrze przyjmowana przez pacjentki, jeżeli jest podawana przez ust- nik, a nie przez maskę83.

Dawkowanie antagonistów wapnia

Dawkowanie antagonistów wapnia u chorych z niewydolnością nerek jest takie same, jak u osób ze zdrowymi nerkami.

Inhibitory konwertazy angiotensyny I są szeroko stosowane u chorych na nerki nie wykazujących retencji związków azotowych. U chorych z upośledzoną czynnością wydalniczą nerek zachodzi konieczność ciągłego monitorowania lcale- mii. Stosowanie tej grupy leków przeciwnadciśnieniowych wymaga intensywnego monitorowania kreatyninemii, kalemii i proteinurii, zwłaszcza w pierwszych 3 tygodniach stosowania, ze względu na możliwość wystąpienia ostrej niewydolności nerek (szczególnie u chorych równocześnie leczonych diuretykami lub wykazujących zwężenie tętnic nerkowych).

ANALGEZJA W TRZECIM OKRESIE PORODU
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About